STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91566 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20221122/CBPL-BM Còn hiệu lực
22/11/2022

91567 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
09/05/2023

91568 Nồi hấp tiệt trùng bằng khí E.O TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VH010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
23/06/2019

91569 Nồi hấp tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 148/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
30/11/2020

91570 Nồi hấp tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230131/CBPL-BM Còn hiệu lực
31/01/2023