STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91571 Nồi hấp tiệt trùng bằng điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 09/PLNT Còn hiệu lực
31/08/2022

91572 Nồi hấp tiệt trùng chân không TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2402/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
24/02/2023

91573 Nồi hấp tiệt trùng chân không TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-10/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

91574 Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1115 Còn hiệu lực
14/12/2023

91575 Nồi hấp tiệt trùng di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Đã thu hồi
10/08/2021