STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91576 Nồi hấp tiệt trùng di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
10/08/2021

91577 Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 594/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Còn hiệu lực
29/06/2020

91578 Nồi hấp tiệt trùng dung tích từ 20 lít đến 2000 lít TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 001/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
30/09/2020

91579 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 08-TL/2019/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
03/09/2019

91580 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DÙNG TRONG Y TẾ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170003212/HSCBPL- BYT CÔNG TY CP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Còn hiệu lực
17/11/2020