STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91596 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0301/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

91597 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2356A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

91598 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2353/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

91599 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 00921032022/Getzbros Còn hiệu lực
22/03/2022

91600 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0526 Còn hiệu lực
07/07/2022