STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91621 Nồi Hấp Tiệt Trùng Nhiệt Độ Thấp 2 Cửa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2994A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2023

91622 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 06/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

91623 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2003/2024PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2024

91624 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018099/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/12/2019

91625 Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 943- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần y tế MDS Còn hiệu lực
12/01/2021