STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91631 Ống nghe tim thai; Hộp đựng dụng cụ 19x33cm; Thước đo khung chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01101117 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Mai Xuân Còn hiệu lực
20/08/2019

91632 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01021018 Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
22/08/2019

91633 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Số: 03/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

91634 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

91635 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022