STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91646 Ống nghiệm lấy máu chân không (các loại) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 02/2023/PL- NTT Còn hiệu lực
04/11/2023

91647 Ống nghiệm lấy máu chân không các loại (đã tiệt trùng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 03/2023/PL- NTT Còn hiệu lực
20/12/2023

91648 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210949-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

91649 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chất chống đông citrate TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220217-01.SM/BPL Còn hiệu lực
17/02/2022

91650 Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BCT/DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
19/08/2021