STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91666 Ống lấy máu chân không Thrombin chứa Gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

91667 Ống lấy máu chân không Thrombin chứa Gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022

91668 Ống lấy máu chân không Vacuum Blood Collection Tube Nipro Neotube® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019051/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Còn hiệu lực
11/03/2021

91669 Ống lấy máu chứa chất chống đông K2EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 90/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

91670 Ống lấy máu chứa chất chống đông Lithium Heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 90/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
08/08/2022