STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91736 Ống lấy mẫu phân; Chất pha loãng mẫu dùng trong xét nghiệm sinh hóa; Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ; Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0393/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
03/12/2021

91737 Ống lấy máu Samplix® Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418 CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/04/2020

91738 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-124/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

91739 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-684/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

91740 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-693/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/11/2019