STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91746 Phụ kiện đi kèm lồng ấp trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 136-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

91747 Phụ kiện đi kèm lồng ấp trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 100-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

91748 Phụ kiện đi kèm máy choáng điện tâm thần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 218-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

91749 Phụ kiện đi kèm máy hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 110-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

91750 Phụ kiện đi kèm máy hút thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 140-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019