STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91746 Nước súc họng DR BABY TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-2PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN Còn hiệu lực
12/03/2020

91747 Nước súc miện thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 29921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

91748 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-9PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NUTRIPHARMA Còn hiệu lực
23/03/2020

91749 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 513.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
01/10/2020

91750 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH Còn hiệu lực
08/04/2021