STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91796 Nẹp khóa thân xương đòn mặt trước trên các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

91797 Nẹp khóa titan dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1 PL-TTDV Công Ty TNHH Mkmed Việt Nam Còn hiệu lực
19/05/2021

91798 Nẹp khoá titanium chữ L đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 264/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91799 Nẹp khóa xiên chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91800 Nẹp khóa xiên chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022