STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91811 Phụ kiện:Getinge 363; Getinge 363; CASSETTE FOR 4 BELLOWS; COVER PLATE; PROTECTIVE SHELFF 2 CASSETTES TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020659B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2020

91812 Phụ kiện:Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài đầu đốt,Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt tưới nước,Kim đốt sóng cao tần đơn, điều trị u xương di căn,Kim chọc dẫn hướng cho kim đốt sóng cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 10012023/BPL-DD-1 Còn hiệu lực
10/01/2023

91813 Phụ liệu phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 560 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
07/07/2020

91814 Phụ tùng bóng bóp giúp thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 101-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH C.P.V Còn hiệu lực
02/07/2019

91815 Phụ tùng cho hệ thống điều phối hơi thở chủ động ELEKTA (Bộ lọc hơi thở -ABC Mouthpiece filter kit) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019597/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2020