STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91826 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
14/08/2023

91827 Phụ tùng hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV031/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91828 Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91829 Phụ tùng máy cắt đốt phòng mổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91830 Phụ tùng máy cắt đốt: Tay cầm điện cực điều khiển bằng tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
10/05/2022