STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91831 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91832 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV014a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
28/10/2020

91833 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
16/08/2022

91834 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
26/12/2022

91835 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV009/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019