STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91866 Nước muối sinh lý Miba TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MINH 01-22/2022/HKDBVM Còn hiệu lực
19/05/2022

91867 Nước muối sinh lý NaCl 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0737PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELY Còn hiệu lực
19/08/2021

91868 Nước muối sinh lý NaCl 0,9% NGÂN NGỌC TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3311 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
01/08/2020

91869 Nước muối sinh lý NaCl 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 951/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

91870 NƯỚC MUỐI SINH LÝ NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 21042022- PLANMNN-LK Còn hiệu lực
29/06/2022