STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91886 Nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2129PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
24/06/2020

91887 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 287/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

91888 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 12.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
11/10/2022

91889 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0409/23/MEDI/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

91890 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 14/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2022