STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91891 Nước muối sinh lý đa năng NaCl 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0821 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Còn hiệu lực
01/09/2021

91892 Nước muối súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CAO CẤP TÂM AN 2612/CBPL-TA Còn hiệu lực
28/12/2023

91893 Nước muối súc miệng AntiDECAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 481/MED1118 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
20/05/2020

91894 NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG (ORIPHARM) 005/210000019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

91895 NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC PL1110/11102023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2023