STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91896 Nước súc miệng Nhiệt Miệng Cát Linh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 617.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
12/11/2020

91897 Nước súc miệng OLATO Expert TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG 11/2023/PL-DKB Còn hiệu lực
06/01/2024

91898 Nước súc miệng ORIDINE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 01/2023/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

91899 Nước súc miệng Orilu Kid TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2023/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

91900 Nước súc miệng PHARPHAP PROLINE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1120 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
08/12/2020