STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91906 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TACO 228062023/PCBPL-TAC Đã thu hồi
05/09/2023

91907 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TACO 228062023/PCBPL-TACO Còn hiệu lực
05/09/2023

91908 Tấm phủ phẫu thuật nội soi cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 002/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
26/01/2022

91909 Tấm silicone đàn hồi tương thích sinh học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/165 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

91910 Tấm silicone đàn hồi tương thích sinh học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/92 Còn hiệu lực
04/08/2023