STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91906 Nước muối sinh lý 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý 1802/KQPL-LY Còn hiệu lực
24/02/2022

91907 Nước muối sinh lý AB Pro 0,9% (natri clorid 0,9%) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 52.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
20/12/2019

91908 Nước muối sinh lý AGP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0784PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Còn hiệu lực
22/11/2021

91909 Nước muối sinh lý DPA 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
17/11/2020

91910 Nước muối sinh lý dùng ngoài Natri Clorid 0,9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 685.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH Còn hiệu lực
30/12/2021