STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91911 Test giang mai Syphilis TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 16/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
30/03/2021

91912 Test hỗ trợ chẩn đoán nội tiết - hormone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1772/Veda Elisa/PLTTB_PM Còn hiệu lực
08/08/2023

91913 Test hơi thở urea 14C Heliprobe Breathcard TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GHS TOÀN CẦU 01/2022/PCBPL Còn hiệu lực
22/05/2022

91914 Test khuẩn lạc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3646S PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
26/03/2021

91915 Test nguy cơ sinh non TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN 01/2022 Còn hiệu lực
14/11/2022