STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91916 Nước rửa tay diệt khuẩn Hand SANITIZER TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 11.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
31/03/2020

91917 NƯỚC RỬA TAY KHÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 87/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT Đã thu hồi
17/02/2020

91918 NƯỚC RỬA VÀ DUNG DỊCH ĐIỆN GIẢI DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TTBYT Loại A CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01/2023/PLYT/SGM-03 Còn hiệu lực
28/12/2023

91919 Nước rửa và ổn định điện cực điện giải dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

91920 Nước sát khuẩn nhanh Nano Bạc Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020