STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91926 Nước rửa dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 12.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
11/10/2022

91927 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 0409/23/MEDI/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

91928 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 14/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2022

91929 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230704/PL/NRSH Còn hiệu lực
04/07/2023

91930 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 26.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
20/09/2022