STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91936 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4007 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ONCY VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

91937 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 64721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
19/09/2021

91938 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0921 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Còn hiệu lực
27/09/2021

91939 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 633/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Còn hiệu lực
30/09/2021

91940 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 733/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA ĐỨC PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021