STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91946 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3934 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế An Sinh Còn hiệu lực
10/08/2021

91947 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 605/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ C Star Còn hiệu lực
25/08/2021

91948 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 625/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CAMELI Còn hiệu lực
31/08/2021

91949 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 626/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CAMELI Còn hiệu lực
31/08/2021

91950 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4007 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ONCY VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021