STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91951 Nước muối đa năng Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ Còn hiệu lực
08/10/2021

91952 Nước muối đa năng Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ; Còn hiệu lực
20/10/2021

91953 NƯỚC MUỐI ĐIỆN HÓA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HT PHARMA 01:2024/ PL- HT PHARMA Còn hiệu lực
20/04/2024

91954 Nước muối điện hoá HomoSAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HOMO SAPIENS 01/2023/TBYT Còn hiệu lực
02/02/2024

91955 Nước muối điện phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 01/2022/KHCN-PL Còn hiệu lực
20/04/2022