STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91956 Test nhanh chẩn đoán xác định Helicobacter pylori. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
22/11/2019

91957 Test nhanh cúm A&B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 977/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

91958 Test nhanh Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

91959 Test nhanh Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 14/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
22/02/2021

91960 Test nhanh Dengue NS1 Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019