STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91971 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HT HEALTHCARE 1410/2022/KQPL-OPH Còn hiệu lực
14/10/2022

91972 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 008/MT-KQPLTTBYT/2022 Đã thu hồi
20/10/2022

91973 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 86/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

91974 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0475/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022

91975 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 03/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022