STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91996 Nẹp vít cột sống, miếng ghép đĩa đệm và miếng ghép liên gai sau cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018963 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
18/03/2020

91997 Nẹp vít cột sống, miếng ghép đĩa đệm và miếng ghép liên gai sau cột sống kèm dụng cụ hỗ trợ đồng bộ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181208 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
31/07/2020

91998 Nẹp vít cột sống, miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018555 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ YÊN HÒA Còn hiệu lực
09/08/2019

91999 Nẹp vít cột sống, đĩa đệm cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210944-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
05/01/2022

92000 Nẹp Vít Cột Sống, đĩa đệm, lồng thân đốt sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 691/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E, Còn hiệu lực
11/02/2020