STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92006 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 02/2022/PL-UP Còn hiệu lực
07/03/2022

92007 Nước súc miệng, họng Dao Mộc TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 319.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG SINH Còn hiệu lực
18/07/2020

92008 Nước súc miệng- họng BETACOD TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-3PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN Còn hiệu lực
12/03/2020

92009 Nước tắm bé Dr Baby TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2926 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
19/12/2019

92010 NƯỚC TẮM DẠ LAN PLUS TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020