STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92021 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1112/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
02/10/2020

92022 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200809 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

92023 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3004-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER Còn hiệu lực
26/01/2021

92024 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180804-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

92025 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022