STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92031 Pin cỡ lớn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 18/PL Còn hiệu lực
11/03/2022

92032 Pin dùng cho máy X-quang cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 413-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

92033 Pin Li-Ion (Cho khoan nhỏ dùng trong phẫu thuật GA344) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 814 /170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

92034 Pipet TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-066/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

92035 Pipet (Ống nhựa) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 423-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022