STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92056 Phụ kiện tiêu chuẩn của bơm truyền dịch giảm đau AutoMed 3400: Bộ dây nối dài bơm truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2410/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDWAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/11/2021

92057 Phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho bơm truyền dịch giảm đau: Bộ dây truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39321CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medway Việt Nam Còn hiệu lực
23/07/2021

92058 Phụ kiện tiêu chuẩn dùng cho bơm truyền dịch giảm đau: Bộ kit truyền động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22621/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medway Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

92059 Phụ kiện trị liệu da liễu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2345 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
10/07/2019

92060 Phụ kiện trong hệ thống khí y tế, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 08042022/PL-Ổ khí Còn hiệu lực
20/04/2022