STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92061 Phụ kiện trị liệu da liễu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2345 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
10/07/2019

92062 Phụ kiện trong hệ thống khí y tế, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 08042022/PL-Ổ khí Còn hiệu lực
20/04/2022

92063 Phụ kiện truyền máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 161 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
16/03/2020

92064 Phụ kiện và tiêu hao đì kèm dùng trong thủ thuật đặt máy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 025KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

92065 Phụ kiện và vật tư tiêu hao của hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018868 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Còn hiệu lực
02/01/2020