STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92061 Nước sát khuẩn nhanh Nano Bạc Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020

92062 Nước sát trùng dụng cụ dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1783/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

92063 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 084-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
21/05/2020

92064 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 287/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 3M PHARMA Còn hiệu lực
14/06/2021

92065 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Còn hiệu lực
09/08/2021