STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92081 Nước súc miệng trẻ em CASTOR CHIL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 615.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Còn hiệu lực
12/11/2020

92082 NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM CASTOR KID TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 668.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Còn hiệu lực
24/12/2020

92083 Nước súc miệng Unisept TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN Số 09 /CV-TPVN-2023 Còn hiệu lực
07/06/2023

92084 Nước súc miệng VIEDENTAL – INDUS VALLEY TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3424-2PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN D&T NGỌC LINH Còn hiệu lực
02/08/2021

92085 Nước Súc Miệng Xuyên Tâm Đan Cool Salt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021281A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021