STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92101 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 04/2023/TQMED-BPL Đã thu hồi
02/06/2023

92102 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 06/2023/TQMED-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

92103 Nút chặn kim luồn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 103/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

92104 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 34/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

92105 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 924/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021