STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92101 Phụ kiện đi kèm máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 137-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

92102 Phụ kiện đi kèm máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 102-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

92103 Phụ kiện đi kèm máy đo chức năng thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 220-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

92104 Phụ kiện đi kèm máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 113-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

92105 Phụ kiện đi kèm máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 221-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019