STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92106 Phụ kiện đi kèm máy đo độ loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 222-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

92107 Phụ kiện đi kèm nhiệt kế: Miếng dán thay thế (loại 2 mặt) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020423/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Còn hiệu lực
03/08/2021

92108 PHỤ KIỆN ĐI KÈM XE ĐẨY Y DỤNG CỤ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 24/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
18/08/2022

92109 Phụ kiện đi kèm đèn khe khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 134-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

92110 Phụ kiện đi kèm đèn khe khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 098-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020