STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92106 Nước tạo màu phôi sứ dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1630/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NOVADENT Còn hiệu lực
19/08/2021

92107 NƯỚC THƠM MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 770/21/170000116/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS Còn hiệu lực
13/10/2021

92108 Nước vệ sinh mũi OXY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1679/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
02/11/2020

92109 Nước vệ sinh mũi OXY Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1679/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
02/11/2020

92110 Nước xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 404/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIWORLD Còn hiệu lực
19/06/2020