STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92111 Nẹp đóng sọ không dùng vít (phụ kiện đính kèm Phụ lục 1 TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2512 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
29/06/2019

92112 Nẹp đóng sọ titan không dùng vít TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01241117 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
20/08/2019

92113 Nẹp đốt sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

92114 Nẹp đúc theo yêu cầu vùng sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ 03/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

92115 Nẹp đùi (Zimmer )Size 45 >70 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019