STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92136 Nẹp tre đùi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

92137 Nẹp tròn titanium vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230303/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

92138 Nẹp tròn titanium vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230304/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

92139 Nẹp uốn sẵn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

92140 Nẹp và ốc khóa trong phục hồi cấu trúc cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/582 Còn hiệu lực
01/08/2022