STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92156 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG CV-RA08/2023/LD Còn hiệu lực
13/03/2023

92157 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Số: 01/2023/PL-KB Còn hiệu lực
05/04/2023

92158 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 10042023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
10/04/2023

92159 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HUY BẢO PHARM 01/2023/BPL-HUYBAO Còn hiệu lực
26/04/2023

92160 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 01/2023PL-KIMIKO Còn hiệu lực
08/05/2023