STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92156 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
14/04/2023

92157 Phụ tùng máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 01/PCBPL/CPV-APELEM Còn hiệu lực
23/10/2023

92158 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

92159 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

92160 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019