STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92166 Vén tủy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/592 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

92167 VH2O2 indicator strip 250 Pcs TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

92168 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

92169 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0084/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/10/2020

92170 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0150/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
13/08/2021