STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92171 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV014a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
28/10/2020

92172 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
16/08/2022

92173 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
26/12/2022

92174 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV009/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

92175 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV018/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019