STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92186 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

92187 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

92188 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023006PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

92189 Ống PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2555A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

92190 Ống PCR, dải ống PCR các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 68821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
21/09/2021