STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92191 Nút chặn đuôi kim luồn (Injection stopper) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 315-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical Đã thu hồi
05/10/2020

92192 Nút chặn đuôi kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 50/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Đức Còn hiệu lực
17/11/2020

92193 Nút chặn đuôi kim luồn có thể có hoặc không có màng cổng tiêm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
06/12/2019

92194 Nút chặn đuôi kim luồn có thể có hoặc không có màng cổng tiêm. TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
06/12/2019

92195 Nút chặn đuôi kim luồn Injection stopper TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 679.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Còn hiệu lực
24/12/2020