STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92206 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 71/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
06/02/2020

92207 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Đã thu hồi
07/05/2022

92208 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0405/2022/MPEMD Còn hiệu lực
07/05/2022

92209 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước để bàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1001721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MI VI TI Còn hiệu lực
04/01/2022

92210 Nồi hấp chân không TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 121/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023