STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92216 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 28-11.18/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển thương mại, dịch vụ và trang thiết bị y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
22/12/2020

92217 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1827/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
30/12/2020

92218 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181433 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
15/01/2021

92219 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 279/2020/CV-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long Sơn Còn hiệu lực
22/01/2021

92220 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 267a/2020/CV-VQ Công ty TNHH Thương Mại Long Sơn Đã thu hồi
22/01/2021