STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92226 Nẹp xương (thép không gỉ) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 532PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

92227 Nẹp xương bản hẹp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 183/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
05/01/2023

92228 Nẹp xương bản nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 184/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
05/01/2023

92229 Nẹp xương bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 185/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
12/04/2023

92230 Nẹp xương các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020