STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92231 Vi ống thông (microcatheter) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 105 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2020

92232 Vi ống thông (MicroCatheter) can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 27/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

92233 Vi ống thông (Microcatheter) can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 381/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

92234 Vi Ống thông (Ống thông) can thiệp, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

92235 Vi Ống thông (Ống thông) can thiệp, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020