STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92236 Ống Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày, có phễu và nắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 10-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
26/04/2021

92237 Ống Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày, có phễu và nắp/All Silicone Stomach Tube (W/Funnel & Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 20-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
05/05/2020

92238 Ống Silicone thông tắc ruột qua hậu môn/ Silicone tube (Ileus) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01_VCPL23 Còn hiệu lực
13/01/2023

92239 Ống sinh phẩm dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 184/Elitech-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
20/05/2021

92240 Ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1019 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
19/02/2020