STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92276 Ống bơm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 815/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/06/2020

92277 Ống bơm thuốc cản quang cho máy Nemoto-A60, loại 200ml kèm dây nối áp lực thấp và ống hút nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 956/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚC ĐAN Còn hiệu lực
16/06/2021

92278 Ống bơm thuốc cản từ 65ml + 115ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018011 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

92279 Ống bơm tiêm các loại và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 19-TL/2019/PLYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

92280 Ống bơm tiêm có khoá cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3401 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
18/08/2020