STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92321 Nút neo XTendobutton tròn, 15mm Round XTENDOBUTTON™ Fixation Device, 15mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019105/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LIMITED TẠI TP HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
12/02/2020

92322 Nút neo XTendobutton tròn, 17mm, 7.5mm peg Round XTENDOBUTTON Fixation Device, 17mm, 7.5mm peg TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019105/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LIMITED TẠI TP HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
12/02/2020

92323 Nút neo XTendobutton tròn, 21mm, 10mm peg Round XTENDOBUTTON Fixation Device, 21mm, 10mm peg TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019105/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LIMITED TẠI TP HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
12/02/2020

92324 Nút nhựa đệm mắc cài dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0062PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
20/12/2019

92325 Nút tắc mạch bằng kim loại Platinum tách điện TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1541PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
27/10/2020